En compliment amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, l'informem que les dades que ens faciliti omplint el present formulari passaran a formar part d'un fitxer propietat de Selecció Regisa per mantenir-lo puntualment informat dels serveis que en cada moment Selecció Regisa pugui oferir al públic en general.
Així mateix l'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Avinguda Mas Pins, 106-112 Polígon Industrial Girona Riudellots de la Selva, 17457.